Planning fase 2

Interesse

Aanmelding via de website als belangstellende.

Indicatie:
Doorlopend

Het Ontwerp

Het architectonisch ontwerp voor Larense Veld is van Schippers Architecten BNA te Den Haag

Afgerond:
Einde eerste kwartaal 2019

Overeenstemming ontwerp Gemeente Almere

De ontwerpen van zowel de openbare inrichting als de woningen worden ter toetsing aan de Gemeente Almere voorgelegd.. De opmerkingen van de Gemeente worden in de definitieve ontwerpen verwerkt. Hiermee zijn de ontwerpen definitief en kan de omgevingsvergunning (voormalige bouwvergunning) aangevraagd worden.

Indicatie:
2e kwartaal 2019

Omgevingsvergunning [bouwvergunning]

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd in mei/juni 2019, waarna deze in behandeling wordt genomen. De omgevingsvergunning wordt naar verwachting afgegeven in juli/augustus 2019.
Na afgifte van de vergunning volgt een wettelijke bezwaar- en beroepstermijn van 6 weken. Indien er geen zienswijzen worden ingediend verkrijgt de vergunning een onherroepelijke status. Aansluitend zal dan worden gestart met de grondwerkzaamheden, waaronder het bouwrijp maken en vervolgens met de bouw van de woningen.

Indicatie:
3e kwartaal 2019

Presale

Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de presale. De inschrijftermijn voor de presale eindigt op maandag 20 mei om 17.00 uur. Kandidaten die bij deze presale inschrijven en bij start verkoop inschrijven en aan de toewijzingscriteria voldoen, genieten een voorrangspositie bij de uiteindelijke toewijzing van de woningen.

Indicatie:
Medio tweede kwartaal 2019 doorlopend

Start verkoop

De verkoop van de woningen zal naar verwachting voor de zomer starten. De inschrijftermijn zal circa 10 dagen bedragen, waarna alle woningen door het verkoopteam worden toegewezen. Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd.

Indicatie:
Einde tweede kwartaal 2019 doorlopend

Start bouw

Nadat de opschortende voorwaarden in de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervuld (zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning en het behalen van 70% voorverkoop) zal de bouw van de woningen naar verwachting in december 2019 starten.

Indicatie:
Vierde kwartaal 2019

Oplevering van de woningen

In het geval dat de bouw in december 2019 start is het de prognose dat de eerste woningen in het einde van het vierde kwartaal van 2020 opgeleverd kunnen worden.

Indicatie:
Einde 2020


* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Desiree Broekhuis - Stuvel
Verkoopmanager

030-6097247
desiree.broekhuis@am.nl

Desiree Broekhuis - Stuvel
Ligging van het project