Planning fase 3

Interesse

Aanmelding via de website als belangstellende.

Indicatie:
Doorlopend

Het Ontwerp

Het architectonisch ontwerp voor Larense Veld is van Schippers Architecten BNA te Den Haag

Indicatie:
1e kwartaal 2020

Overeenstemming ontwerp Gemeente Almere

De ontwerpen van zowel de openbare inrichting als de woningen worden ter toetsing aan de Gemeente Almere voorgelegd. De opmerkingen van de Gemeente worden in de definitieve ontwerpen verwerkt. Hiermee zijn de ontwerpen definitief en kan de omgevingsvergunning (voormalige bouwvergunning) aangevraagd worden.

Indicatie:
2e kwartaal 2020

Omgevingsvergunning [bouwvergunning]

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd, waarna deze in behandeling wordt genomen.
Na afgifte van de vergunning volgt een wettelijke bezwaar- en beroepstermijn van 6 weken. Indien er geen zienswijzen worden ingediend verkrijgt de vergunning een onherroepelijke status. Aansluitend zal dan worden gestart met de grondwerkzaamheden, waaronder het bouwrijp maken en vervolgens met de bouw van de woningen.

Indicatie:
2e kwartaal 2020

Presale

Belangstellenden kunnen zich voor een woningtype inschrijven tijdens de presale. Kandidaten die bij deze presale inschrijven én bij start verkoop inschrijven op een woning van het woningtype van de presale en aan de toewijzingscriteria voldoen, genieten een voorrangspositie bij de uiteindelijke toewijzing van de woningen. De toewijzingscriteria bestaan naast de voorrangspositie onder andere uit een financiële check. Hierna zullen zoveel als mogelijk de eerste voorkeuren worden toegewezen. Indien alsnog meerdere gelijkwaardige kandidaten voor een zelfde woning/bouwnummer overblijven zal door het verkoopteam een naam uit de lijst worden geloot.

Indicatie:
30 april 2020

Start verkoop

De verkoop van de woningen zal naar verwachting op 29 juni 2020 starten. De inschrijftermijn zal circa 1 week bedragen, waarna alle woningen door het verkoopteam worden toegewezen. Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd.

Indicatie:
29 juni doorlopend

Start bouw

Nadat de opschortende voorwaarden in de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervuld (zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning en het behalen van 70% voorverkoop) zal de bouw van de woningen naar verwachting in december 2020 starten.

Indicatie:
4e kwartaal 2020

Oplevering van de woningen

In het geval dat de bouw eind 2020 start is het de prognose dat de eerste woningen in het einde van het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd kunnen worden.

Indicatie:
Einde 2021


* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Desiree Broekhuis - Stuvel
Verkoopmanager

030-6097247
desiree.broekhuis@am.nl

Desiree Broekhuis - Stuvel
Ligging van het project